Juridisch mailarchief

Een overeenkomst per e-mail is rechtsgeldig. Zo simpel is het principe van aanbod en aanvaarding. De wet stelt geen eisen aan de vorm waarin je een overeenkomst sluit, behalve bij een paar speciale gevallen.

Bij sommige contracten stelt de wet expliciet de eis dat deze schriftelijk vastgelegd moeten worden. Schriftelijk kan ook per e-mail wanneer er aan 4 voorwaarden is voldaan:

  • Raadpleegbaar door partijen
  • Authenticiteit voldoende gewaarborgd
  • Dateerbaar (datum moet af te leiden zijn)
  • Partijen moeten identificeerbaar zijn

Voor het opbouwen van een juridisch e-mailarchief is dus niet alleen de (veilige) opslag van e-mail belangrijk. Ook het bestandsformaat is belangrijk, de datum en het kunnen identificeren van beide partijen.

Meerschap heeft door de jaren heen een brede klantengroep opgebouwd voor wie de opslag van contracten, documenten en e-mail cruciaal zijn. Denk aan advocatuur, notariaat, makelaardij en financieel dienstverleners. Wij hebben ruime ervaring in het opzetten van een veilige e-mailomgeving inclusief e-mailarchief.

Heb je een vraag over de mogelijkheden of rechtsgeldigheid van e-mail? Neem dan contact op, wij kunnen checken of je aan alle voorwaarden voldoet.