ICT security

In de persoonlijke levenssfeer en ook in ons werk wordt veilige ICT meer en meer broodnodig, maar steeds lastiger te realiseren. Hoewel internet vanuit het ontwerp open toegankelijk is, en dus onveilig, schrijft de AVG een privacy by design voor. Inherent veilige ICT bestaat niet, maar we kunnen er wel aan werken dat het zo veilig als mogelijk is.

Risicobeheersing is daarbij het sleutelbegrip, ofwel de kans maal de mogelijke impact van een inbreuk op je informatiesysteem.

Hoe houden we het veiligheidsrisico zo laag mogelijk? Door een goede opzet, technische maatregelen, het stellen van regels en een organisatie die zich daaraan houdt. Meerschap besteedt zichtbaar en op de achtergrond heel veel aandacht om veilige ICT juist bij kleinere organisaties op hoog niveau te brengen.