NEN 7510 en ISO 27001

Volgens de wet dient elke zorgverlener zich te houden aan de NEN7510 norm voor veilige ICT in de zorg. Nu word je als Nederlander geacht de wet te kennen, wat bijna onmogelijk is. Gelukkig is de NEN7510 norm op zich een heel concreet handvat om de ICT beter, efficiënter en vooral veiliger te maken. Waarom zou je er niet een start mee maken? Meerschap heeft de expertise in huis om je daarbij te begeleiden en de organisatie gereed te maken voor de officiële audit. Wij zijn lid van www.NEN7510.org.

Indien je bedrijf niet in de zorg werkzaam is, of als je ambitie verder reikt dan NEN7510, dan kunnen we je ook begeleiden bij de invoering en het onderhoud van de ISO 27001 (of afgeleide) norm. We kunnen dit zowel op projectbasis doen, als in de management cyclus.