ICT service management

Ons vertrekpunt is altijd een structurele, proactieve aanpak. Niet wachten tot een probleem zich voordoet, maar het informatiesysteem goed in de gaten houden en direct ingrijpen als dat nodig is. Op langere termijn houden we de IT in de gaten en signaleren trends waarop we gezamenlijk kunnen sturen.

Als zich toch een incident voordoet, kunnen we snel schakelen, omdat we van alle ins en outs op de hoogte zijn en precies weten wat zich in het netwerk voordoet. Zo is er nooit onnodig oponthoud. We werken met vaste doorlooptijden, vastgelegd in een service overeenkomst. Storingen kunnen dag en nacht worden doorgegeven, zeven dagen per week.