Monitoring

Netwerken die bij ons in beheer zijn, worden altijd gemonitord. Elke PC of laptop en alle servers zijn voorzien van speciale software die voortdurend de toestand van het betreffende apparaat aan ons doorgeeft. Ook netwerkapparaten en printers kunnen we op deze wijze bijhouden.

Wij zien overigens alleen het apparaat zelf, niet wat de gebruiker daarop uitvoert. Dat is alleen na explicite toestemming van de betrokkene mogelijk.

Door de monitoring kunnen we echt vinger aan de pols houden.