Network administration

Voor een goed inzicht in de ICT is overzicht belangrijk. De toestand van het netwerk wordt door Meerschap voortdurend gemonitord en wanneer zich iets ongewoons voordoet, komt daarvan direct een melding. Door al deze informatie bij te houden kunnen we trends signaleren en je op basis daarvan adviseren.

Een belangrijk onderdeel van network administration is het patch management, zoals dat in vakjargon heet. Dit betekent het bijhouden van patches, pleisters, als Microsoft of een andere softwarefabrikant deze uitbrengt. Patches zorgen ervoor dat kwetsbaarheden in de software worden verholpen of andere kwetsbaarheden worden gerepareerd. Een adequaat patchmanagement is dus noodzakelijk voor een veilig en stabiel netwerk.

Veelvoorkomende beheerwerkzaamheden kunnen in de regel worden geautomatiseerd. Dat is efficiënter en kan menselijke fouten voorkomen. Ook dit maakt deel uit van network administration.