Veilige werkomgeving

Veilige ICT is onontbeerlijk in de dagelijkse praktijk, maar helaas geen vanzelfsprekendheid. Binnen ons service management nemen we alle maatregelen om je werkplek veilig te maken. De antivirus die wij toepassen is zorgvuldig door ons geselecteerd en wij houden voortdurend in de gaten of de prestaties hiervan maximaal zijn.

Binnen de monitoring signaleren we het direct als zich alsnog een virus voordoet. In dat geval komen we natuurlijk direct in actie. Meestal zijn we een uitbraak voor, doordat we ook controleren hoe de antivirus software zelf zich gedraagt.

Naast alle technische maatregelen vinden wij het van groot belang dat gebruikers zich bewust zijn van veilig computergebruik en daar ook naar handelen. In overleg kunnen we je team schriftelijk op de hoogte houden en workshops organiseren.