Netwerk

Door de toename van het aantal online programma’s, is het belang van een snel en goed netwerk toegenomen. We maken, delen en bewaren steeds meer bestanden in de cloud en werken met steeds meer informatie online. Indien je netwerk traag is, dan kun je niet prettig werken.

Een netwerk is zo snel als de zwakste schakel. Alleen een snelle internetverbinding is dus niet heilig. Indien er een verouderde switch achter de router staat, dan kan de snelheid zomaar halveren. Denk ook aan bekabeling. Een wifi-accespoint wordt bijvoorbeeld ook voorzien van een kabel, dus als de bekabeling niet goed of verouderd is, dan is je wifi op voorhand al matig.

Meerschap heeft door de jaren heen honderden netwerken ingericht en aangelegd. Wij weten als geen ander hoe de topologie van een netwerk in elkaar zit en waar winst is te behalen. Wij leveren aan grotere bedrijven met meerdere vestigingen. Maar ook aan kleinere bedrijven, winkels, huisartsen en apotheken. Iedereen moet kunnen vertrouwen op een goed, snel en bovenal veilig netwerk.