Advocaten en notarissen

De AVG is naast een Europees afsprakenstelsel voor de bescherming van persoonsgegevens vooral een goed bewustwordingsmiddel geweest. Voor de AVG had je namelijk de wet bescherming persoonsgegevens waar ook al veel bepalingen in stonden, die we nu onder de AVG kennen.

In het werk voor advocaten en notarissen heeft Meerschap al veel maatregelen van de AVG toegepast voor 2018. Inherent aan het IT-beheer voor deze specifieke beroepsgroepen. Kleine kantoren en grote kantoren. Dezelfde integriteit. Vandaar dat wij op de valreep nog veel partijen hebben kunnen helpen met de AVG. En nog helpen wij kantoren. Want lang niet iedereen voldoet aan de AVG…