Zorggroepen

Het primaire doel van een zorggroep is het bieden van integrale zorg en het schrijven van zorgprogramma’s. Naast de huisarts zijn er ook andere zorgverleners betrokken. Helaas is de tweedelijnszorg niet betrokken en is de uitwisseling van informatie gebrekkig. Meerschap levert oplossingen binnen de gestelde budgetten en denkt mee over de optimale inzet van IT. Zodat IT daadwerkelijk een steun vormt in het leveren van zo goed mogelijke zorg.