Apotheken

Het netwerk van een apotheek kenmerkt zich door enerzijds een efficiënte front-end waar snel en goed kan worden afgeleverd. En anderzijds een backend waarin krachtigere werkstations staan voor bestellingen en het runnen van de apotheek zelf. Meerschap heeft bestaande en nieuwe apotheken ingericht en aangesloten.