Technisch specialist

De afgelopen 20 jaar is er een verschuiving in het netwerk ontstaan van voorziening naar functionaliteit. Netwerken werden aanvankelijk groter en complexer. Meer apparaten, meer voorzieningen. Nu komen de meeste voorzieningen uit de cloud. Als functionaliteit. Op meerdere devices.

Onze Technisch specialisten hebben dieptekennis van zowel voorzieningen als functionaliteit. Door de achterliggende techniek te snappen, zijn ze in staat om zowel apparaten in het netwerk als functies vanuit de cloud te ondersteunen. De Technisch specialisten werken voornamelijk in de buitendienst en kom je dus met regelmaat in je netwerk tegen.